Kategoria mechatronika dotyczy kursów wspomagających kształcenie w zawodzie technik mechatronik